Eineltisáætlun Lýðháskólans á Flateyri

Eineltisáætlun Lýðskólans á Flateyri

Fram kemur í almennum reglum Lýðskólans að nemendur og starfsfólk skuli koma fram við hvert annað af kurteisi og virðingu í öllum samskiptum. Einelti er ekki liðið við skólann. Ef upp kemur grunur um einelti innan skólans er tekið á þeim málum og þau sett í ferli.

Markmið eineltisáætlunar
• Að til sé ferli sem allir geta gengið að ef grunur leikur á einelti í skólanum.
• Að stuðla að jákvæðum samskiptum á milli nemenda og starfsfólks skólans.

Skilgreining á einelti
Einelti er neikvætt og illgirnislegt atferli sem felur í sér endurtekið áreiti og/eða ofbeldi, líkamlegt eða andlegt. Eineltinu er stýrt af einstaklingi eða hópi, beinist að öðrum og stendur í nokkurn tíma. Slík samskipti einkennast af ójafnvægi aflsmuna eða annars valds. Einelti getur birst á mismunandi hátt:
• Sem stríðni.
• Sem hótanir.
• Sem útilokun.
• Í formi líkamlegs ofbeldis.

Eða sem annað niðurlægjandi áreiti, s.s.:
• Niðurlæging eða auðmýking t.d. vegna aldurs, kynferðis, kynhneigðar eða þjóðernis.
• Niðurlægjandi eða lítilsvirðandi texti eða myndir í tölvupósti, sms, msn, bloggi eða öðrum skriflegum sendingum.
• Fjandskapur eða þögn þegar spurt er eða fitjað upp á samtali.
• Óþægileg stríðni eða tilraun til fyndni á kostnað annarra.
• Rógi eða meiðandi sögusögnum er komið af stað.
• Útilokun frá félagslegum samskiptum.
• Særandi athugasemdir.

Ekki er um tæmandi yfirlit að ræða.

Að þekkja einelti
Sá einstaklingur sem verður fyrir einelti eða ofbeldi segir oft ekki frá því heldur skammast sín og kennir sjálfum sér jafnvel um. Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki einkenni eineltis, en þau geta m.a. verið þannig að nemandi:
• Lýsir andúð á skólanum.
• Hættir að sinna náminu, einkunnir lækka.
• Missir sjálfstraustið.
• Einangrast félagslega.
• Virðist óhamingjusamur, niðurdreginn, þunglyndur eða í andlegu ójafnvægi.
• Þjáist af svefntruflunum.
• Hefur þreytutilfinningu eða sýnir sljóleika.
• Neitar að segja frá því hvað amar að.
• Sýnir miklar skapsveiflur, verður árásargjarn og erfiður viðureignar.
• Kvartar undan vanlíðan á morgnana.

Ef upp kemur einelti eða annað ofbeldi í skólanum er það í höndum skólaráðs að vinna að lausn málsins með viðbragðsáætlun til hliðsjónar.

Viðbragðsáætlun
1. Skólaráð er kallað saman.
2. Málið er kannað, m.a. með viðtölum við þá aðila sem eiga hlut að máli.
3. Ráðið gerir tillögur að lausn málsins og ef nauðsyn telst til beitir skólastjóri viðurlögum.
4. Kannað verður eftir tiltekinn tíma hvort málið sé leyst og eineltinu hafi linnt. Ef svo er ekki getur þurft að leita aðstoðar aðila utan skólans við lausn málsins.