Skólagjöld og annar kostnaður

Innibraut1 copy

Skólagjöld og annar kostnaður

Nemendur við Lýðskólann á Flateyri greiða skólagjöld sem eru 350 þúsund krónur fyrir hvora önn. Innifalið í skólagjöldum er morgunmatur alla virka skóladaga, námsefni og ferðir og verkefni sem tengjast vinnu og verkefnum við skólann.

Ekki er innifalinn í skólagjöldum kostnaður vegna íbúðarhúsnæðis auk þess sem nemendur þurfa sjálfir að sjá sér fyrir mat (utan morgunmatar) og á þeim dögum sem kennsla fer ekki fram. Ferðir til og frá Flateyri eru ekki innifaldar og þurfa nemendur sjálfir að koma sér á staðinn í upphafi annar og í kringum frí.

Skólagjöld eru greidd fyrir hvora önn fyrir sig. Greiða þarf staðfestingargjald, 50 þúsund krónur, tveimur vikum eftir jákvætt svar við umsókn til að staðfesta pláss við skólann. Staðfestingargjald fæst ekki endurgreitt.

Afganginn, 300 þúsund fyrir hvora önn, þarf að greiða í síðasta lagi 15. september fyrir haustönn og 15. desember fyrir vorönn til að eiga víst skólapláss. Einnig má semja um greiðsludreifingu fyrir sama tíma.

Skólagjöld fást ekki endurgreidd eftir að nám er hafið.

Ef nemandi þarf að hætta í námi vegna óviðráðanlegra orsaka (til dæmis veikinda eða slyss) getur hann sótt um endurgreiðslu skólagjalda. Erindi um slíkt skal senda stjórn skólans þar sem getið er um ástæður brotthvarfs úr námi. Erindinu skal fylgja læknisvottorð. Komi til endurgreiðslu skal dregið frá gjald fyrir þann námstíma sem liðinn er af önninni.

Styrkir til greiðslu skólagjalda

Starfsmenntasjóðir stéttarfélaga styrkja að öllu jöfnu meðlimi sína til náms við lýðskóla, að frádregnum gisti- og uppihaldskostnaði. Nánari upplýsingar fást hjá stéttarfélögum.

Námsmanna- og ungmennaþjónustur auglýsa árlega eftir umsóknum um námsmannastyrki. Nánari upplýsingar fást hjá viðskiptabanka hvers og eins umsækjanda.

Önnur útgjöld

Þar sem fæði utan skólatíma og kostnaður vegna íbúðarhúsnæðis og ferða til og frá Flateyri í byrjun skólaárs og eftir frí er ekki innifalið í skólagjöldum má gera ráð fyrir nokkrum útgjöldum fyrir hvora önn.

Einnig þarf að hugsa fyrir útgjöldum sem tengjast lífi utan skólans og félagslífi almennt, svo og ferðum til og frá Flateyri og öðru sem til fellur til persónulegra nota og lífs.

Ekki er gert ráð fyrir að nemendur stundi vinnu með skólanum nema ef vera skyldi létta aukavinnu utan skólatíma. Viðbúið er að samfélag nemenda og íbúa verði líflegt og að utan skólatíma munum við hafa nóg að gera. Partur af því að vera í lýðskóla er að vera saman, hafa ofan af hvert fyrir öðru og ekki síður læra hvert af öðru.